Поддръжка на климатици

Годишна поддръжка на климатици

 

Сезонна поддръжка на климатици Daikin

Фирма Марси ПКМ предлага годишна поддръжка на климатици, закупени от нас или от друг дистрибутор. За по-дълъг живот на Вашия климатик е добре да спазвате указанията на производителя за правилна поддръжка и експлоатация. Освен това всяка година трябва да се извършва диагностика на климатичната система от професионални техници.

 

Стандартна профилактика на климатици:

Стандартната диагностика на климатиците и климатичните системи, извършвана от Марси ПКМ, включва:

* преглед на външното и вътрешното тяло на климатика;

* изчистване на филтрите;

* замерване на въздушния поток – входен и изходен;

* преглед и изчистване на дренажната система на климатика;

* проверка на налягането на климатичната система;

* замерване на мощността на климатичната система – консумация на енергия.

Цена за стандартна профилактика на климатик: ……..

 

Пълна профилактика на климатици:

Нашите професионални техници извършват и цялостна профилактика на климатични системи, която включва:

* сваляне на външното тяло на климатика;

* транспорт до оторизирания сервиз на Марси ПКМ;

* разглобяване на отделните компоненти на климатика;

* почистване на разглобените детайли със специални препарати;

* пълен преглед на климатичната система в работен режим за 24 часа;

* монтиране на тялото на климатика.

 Цена за пълната профилактика на климатик: ……..

Цената се отнася за  всички модели климатици, които са не по-мощни от 24 000 BTU.

 

Съвети за поддръжка на Вашия климатик:

 

За по-висока ефективност и продължителност на живота на климатика – средно между 7-12 години е необходимо:

 

1. Почистване на филтрите на вътрешното тяло на климатика поне веднъж в месеца.

2. При проблеми с климатика като стичане на вода от вътрешното тяло, климатикът не охлажда / отоплява, изключете климатика и потърсете специализиран сервиз.

3. Веднъж в годината се обръщайте към професионални техници на климатична техника за годишна профилактика на Вашия климатик. Те проверяват:

* какво е налягането в климатичната система и има ли нужда от зареждане на фреон;

* всички режими на работа на климатика за установяване на евентуални грешки;

* и почистват вътрешното тяло и външното тяло на климатика.