REECL – програма за енергийна ефективност

By adminНовиниWith 0 comments

Програмата REECL предлага различни кредити за финансиране на енергоспестяващи компоненти за дома

Програмата REECL представлява кредитен механизъм, който е в размер на 40 милиона евро и е предназначен за финансиране на енергийната ефективност за домакинствата в жилищния сектор. Тези средства се предоставят от Европейската комисия на утвърдени български търговски банки за отпускане на кредити за енергоспестяване в българските домове. Програмата включва: енергоефективни прозорци, слънчеви нагреватели за вода, ефективни газови котли, термопомпени климатични системи и други.

green-economicБезвъзмездна финансова помощ

Средствата се изплащат след завършване на монтажните дейности и след проверка на тяхното изпълнение от независим консултант. Кредитополучателите имат правото да ползват безвъзмездна финансова помощ в размер до 35% от стойността на проекта за енергоспестяване при спазване на правилата и условията на Програмата REECL.

Политика на програмата REECL all_green_house

Екипът на Програма REECL е избран от Европейската банка за възстановяване и развитие при открит международен конкурс, проведен по нейните конкурсни правила. Административният офис на Програма REECL работи по процедурите и политиките на Програма REECL, за да осигури:

  • Ясно определяне, точно спазване и актуализиране на техническите критерии на Програма REECL;
  • Гладко функциониране на Програма REECL, при което потенциалните кредитополучатели са надлежно информирани за условията за допустимост, а отпуснатите кредити се обработват съгласно процедурите на Програмата;
  • Ефективна система за проследяване, наблюдение и отчитане, която обезпечава използване на точни данни и стандартни формуляри;
  • Предоставяне на грантовото финансиране съгласно критериите за допустимост и прилагане на необходимите проверки, за да не се допускат злоупотреби с грантови средства.
  • При изпълнение на своята работа административният офис на Програма REECL може да поиска допълнителна информация, сертификати и уверения от доставчици, монтажници и/или кредитополучатели в съответствие с процедурите и политиките на Програма REECL.

downloadСредствата по Програмата REECL са ограничени

Кредити и безвъзмездна финансова помощ по Програмата REECL се предлагат на потенциалните кредитополучатели до 30 юни 2015 г. Предвижда се общият брой на проектите за енергоспестяване в дома, финансирани по тази програма, да достигне 30 000.